Jitka Zamrazilová-Jakmyr

Jitka Zamrazilová–Jakmyr föddes 1941 i Prag. Hon studerade vid den humanistiska fakulteten vid Prags universitet med turkologi som huvudämne. 1968 doktorerade hon vid samma fakultet med en avhandling om en  turkisk folkroman   “Kerem och Asli”.  Sedan 1973 är hon bosatt i Lund. Hon har varit verksam vid den Orientaliska institutionen i Prag och vid Lunds universitet som forskare, men har även arbetat en hel del med turkiska böcker för olika bibliotek. Hon har gjort en del översättningar från turkiska till svenska, mestadels poesi och noveller. Hon har forskat i ämnet turkiska migranter, med tyngdpunkten på turkiska författare i Europa. Hennes största intresse är dock folklig turkisk litteratur, i synnerhet dikter av  trubadurer som Kerem eller Karacaoglan.