HUMOR & TECKNING

Storge Förlag | Rutegatan 135, 621 43 Visby | info@storge.se

MED FÅ ORD

Hamdi Özyurt

 

ISBN:978-91-981350-2-2

Band: Mjukpärm

Sidor: 70

 

Hamdi Özyurt har ritat skämtteckningar åt svenska, turkiska och kurdiska tidningar och tidskrifter i många år. De flesta av hans teckningar är helt utan text, då uppfattar varje betraktare teckningarna olika, vilket gör dem rikare och betraktare mer engagerad enligt Hamdi. I den här samlingen finns en del av flera hundra skämtteckningar som han har ritat.